Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протоколи

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол № 17 / 14.12.2022 г.

Виж повече

Протокол № 16 / 16.11.2022 г.

Виж повече

Протокол № 15 / 19.10.2022 г.

Виж повече

Протокол № 14 / 19.09.2022 г.

Виж повече

Протокол № 13 / 29.08.2022 г.

Виж повече

Протокол № 12 / 18.07.2022 г.

Виж повече

Протокол № 11 / 13.07.2022 г.

Виж повече

Протокол № 10 / 21.06.2022 г.

Виж повече

Протокол № 9 / 14.06.2022 г.

Виж повече

Протокол № 8 / 20.05.2022 г.

Виж повече

Протокол №7 / 10.05.2022 г.

Виж повече

Протокол №6 / 29.04.2022 г.

Виж повече

Протокол №5 / 18.04.2022 г.

Виж повече

Протокол №4 / 28.03.2022 г.

Виж повече

Протокол №3 / 15.03.2022 г.

Виж повече

Протокол №2 / 14.02.2022 г.

Виж повече

Протокол №1 / 17.01.2022 г.

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com