Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • Вписани адвокати
  • Протоколи
  • Документи
  • Полезни връзки
  • Събития

Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници/Paralegals/

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския...

Виж повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Получаване на съдебни книжа /решения, уведомления, призовки и други/

  Уважаеми колеги, Председателите на Окръжен съд Хасково  и Районен съд Хасково са създали следната организация за получаване, от адвокатите на АК Хасково на съдебни книжа /решения, уведомления, призовки и други/ по висящи дела на Районен съд  и Окръжен съд:...

Виж повече

ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ.АДВОКАТИ

Във връзка с Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13 май 2020 г. и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Висшият...

Виж повече

100 годишнина на адв.Кирил Киронов

Поздравителен адрес на АС Хасково по случай 100 годишнината на адв.Кирил Киронов:   "Скъпи колега Киронов, 100 години живот изпълнен с професионални и лични успехи, живот - служещ за пример и гордост с притежаваната от теб висока теоретична подготовка като...

Виж повече

ЧЛЕНСКИ ВНОС М.МАРТ И М.АПРИЛ 2020Г.

  РЕШЕНИЕ ОТ 18.03.2020г. на САК ХАСКОВО 1.Определя месечна вноска за м. март и април 2020 г. към Адвокатска колегия Хасково в размер на 0,00 лева. 2.В случай, че  до края на м. април 2020 г. не се възстанови нормалната работа на съдилищата и...

Виж повече

1 2 3 4 5 >>

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com