Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Контакти

  • Вписани адвокати
  • Протоколи
  • Документи
  • Полезни връзки
  • Събития
  • Новини
  • Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
  • Банкова сметка АК Хасково
  • Въпроси и предложения
 
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ  - ХАСКОВО
6300 гр. Хасково
ул. " Хан Кубрат " 8, ет.4, офис 24
ak_haskovo@abv.bg
тел: +359 38 664 330;
+359 886 785 906
Добринка Вълчева
Цветелина Тодорова
 
 
СТАЯ НА АДВОКАТА в Съдебна палата Хасково за РС служител на ХАК
Елина Топалова - (0882) 697779
 
   
 
Председател
адв.Меглена Хари Гунчева :
(+359 884) 426 272
 
Зам. Председател
адв.Татяна Пальова-Господинова
 
 
Секретар:
адв.Веска Георгиева Запрянова
 
     
 
 
 

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com