Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Банкова сметка АК Хасково

  • Вписани адвокати
  • Протоколи
  • Документи
  • Полезни връзки
  • Събития
  • Новини
  • Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
  • Въпроси и предложения
  • Контакти

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД клон Хасково

IBAN: BG94 BPBI 7926 1066 8497 01
BIC: BPBIBGSF

 

 

ЦКБ  АД клон Хасково

IBAN: BG49 CECB 9790 10D5 7680 00
BIC: CECBBGSF

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com